Telefon: +48 604 650 552 - koordynator Katarzyna Ślebioda Email: [email protected]

Działamy zgodnie z:


PKJPA

“Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów”, który ustala
miedzy innymi normy jakości pracy w zakresie rekrutacji
ankieterów, ich szkolenia, nadzoru i kontroli.
www.pkjpa.pl


Kalendarz

Cechuje nas wysoka jakość usług i odpowiedzialność za powierzony
projekt oraz dobra organizacja badań.


Profesjonalizm

sieć sprawdzonych i przeszkolonych ankieterów, audytorów
i moderatorów.


Zawsze prawda

Nasi ankieterzy w swojej pracy kierują się “Międzynarodowym
Kodeksem postępowania w badaniach rynkowych i społecznych“
opracowanym przez Europejkie Stowarzyszenie Badaczy Opinii
Publicznej i Rynku ( ESOMAR ) oraz Międzynarodową Izbę Handlu.
www.esomar.pl